Met trots presenteert de Hakrinbank een nieuwe manier van betalen in Suriname, Hakrinbank Online Payments afgekort HOP.

HOP is de eerste Surinaamse applicatie waarbij een Point of Sale (POS) transactie nu online kan plaatsvinden. Deze betaalapplicatie maakt het mogelijk om via webwinkels online betalingen te doen in Surinaamse dollars met uw eigen lokale pinpas. U hoeft dus niet meer fysiek naar de winkel om uw aankopen te doen. U kunt nu met uw eigen Hakrinbank pinpas vanuit elke gewenste locatie online betalingen verrichten. Internationale debit- en creditcards worden niet geaccepteerd.


 • Telesur
 • HSDS
 • Kev Store
 • Devina's Enterprise NV
 • SWM - N.V. Surinaamsche Waterleiding MaatschappijTutorial-3
Tutorial-2
Tutorial-1


Klik hier
HOP is een betaalapplicatie via het web. De werking hiervan is vergelijkbaar met dat van een Point-of-Sale (POS) betaalapparaat in de winkel, maar dan online. U zult moeten beschikken over een SRD-girorekening bij de Hakrinbank met daaraan gekoppeld een pinpas. Zonder pinpas kunt u namelijk geen gebruik maken van deze dienst.

Om gebruik te maken van HOP kunt u zich registreren via www.hakrinbank.com en klikken op de HOP-link. Registratie is ook mogelijk door op de HOP-link te klikken op de afrekenpagina van een aangesloten webwinkel. U wordt vervolgens doorgeleid naar het HOP betaalportaal voor de registratie. Hierna ontvangt u een e-mail met instructies voor uw eerste keer inloggen, daarbij moet u gelijk uw tijdelijk wachtwoord veranderen. Vervolgens moet u uw Hakrinbank pinpas(sen) registreren in uw HOP-account. Nadat de registratie heeft plaats gevonden, kunnen er online betalingen worden gepleegd bij alle webwinkels die zijn aangesloten op het betaalsysteem.

 • U hoeft niet meer fysiek naar een bedrijf, maar kunt online betalen wanneer het u uitkomt en vanuit elke locatie.
 • U bent niet meer gebonden aan de openingstijden van een bedrijf.
 • U hoeft niet meer in de rij te staan, maar kunt nu betalen via de webpagina van het bedrijf.
 • De betaling van goederen/diensten vindt direct online plaats.
 • Bij de levering van goederen hoeft u geen contant geld meer bij u te hebben.


 • De veiligheid van uw gegevens is onze hoogste prioriteit. De applicatie is volgens de PCI richtlijnen voor "Payment Applications" ontworpen (PA-DSS). Hetgeen wil zeggen dat het is ontworpen volgens de internationale normen van de Payment Card Industry. Het gaat hierbij om stringente veiligheidseisen die creditcard maatschappijen, zoals Visa en Mastercard voorschrijven. De applicatie maakt verder gebruik van two-factor authenticatie. Dit houdt in dat er zowel een wachtwoord als de pincode van uw pinpas nodig is om een transactie te kunnen doen. De Pincode wordt volledig versleuteld verzonden en dient uitsluitend om de betaling te autoriseren. De informatie over uw Pincode wordt niet opgeslagen, noch bij de webwinkel, noch bij de bank. Binnenkort is het verder ook mogelijk om naast uw pincode ook gebruik te maken van SMS-authenticatie van een transactie voor extra beveiliging. SMS-authenticatie is optioneel.


  Als u in het bezit bent van een Hakrinbank girorekening met daaraan gekoppeld een pinpas kunt u gebruik maken van HOP. Internationale debit- en creditcards worden niet geaccepteerd.


  Om gebruik te maken van HOP moet u girorekeninghouder zijn van de Hakrinbank. De Hakrinbank wil met deze nieuwe dienst haar rekeninghouders in staat stellen om online betalingen te verrichten.


  U kunt op dit moment alleen gebruik maken van HOP met een pinpas van de Hakrinbank.


  Er zijn geen kosten verbonden aan deze dienst.

  Indien u kiest voor SMS authenticatie worden er wel kosten in rekening gebracht ten laste van uw beltegoed. Per februari 2018 bedragen deze USD 0,15 per verzonden SMS bericht.


  Voor de registratie heeft u nodig: uw naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, het e-mail adres waarop u berichten over HOP wenst te ontvangen en uw mobielnummer.


  Via www.hakrinbank.com kunt u zich gratis registreren voor HOP. Klik op de link en vul uw persoonlijke gegevens in, waarna u een e-mailbericht ontvangt met de gegevens voor uw eerste keer inloggen, waaronder een tijdelijk wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen in HOP, waarbij uw e-mailadres uw inlognaam is. Na uw eerste login zult u gelijk uw wachtwoord moeten wijzigen. Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:

  Minimaal 8 en maximaal 20 karakters, waarvan:
  • Tenminste 1 van de volgende karakters: ~ ! @ # $ % ^ &
  • Tenminste 1 hoofdletter
  • Tenminste 2 cijfers
  • De volgende karakters zijn uitgesloten: () {} [] \ / ; : ' " < > , . ? - _ + =

  Houdt u er bij de registratie rekening mee dat uw e-mailadres slechts eenmalig kan worden geregistreerd. Op dit e-mailadres zult u relevante informatie ontvangen omtrent uw HOP- account. U moet er dus voor zorgen dat u toegang heeft tot dit e-mailadres. Het e-mailadres kunt u niet wijzigen. Tevens kan slechts één mobielnummer gekoppeld zijn aan één HOP- account.


  Bij een juiste registratie ontvangt u een e-mailbericht op het door u opgegeven e-mailadres met inloginstructies. Volg deze instructies op om voor het eerst in te loggen in HOP.


  Nadat u bent ingelogd in HOP, klik op Instellingen in de menubalk. Klik vervolgens op Wijzig Wachtwoord. Voer hier uw huidig wachtwoord in, vervolgens uw nieuw wachtwoord en bevestig door uw nieuw wachtwoord nogmaals in te voeren.


  Nadat u bent ingelogd in HOP, klik op Instellingen in de menubalk. Verwijder uw huidig mobielnummer en voer uw nieuw mobielnummer in, klik vervolgens op Opslaan.


  Het kan voorkomen dat u uw wachtwoord bent vergeten. In dat geval klikt u bij Inloggen op de knop Wachtwoord vergeten? Vul in het volgende scherm uw geregistreerde emailadres in en klik op Reset. Er wordt een tijdelijk wachtwoord via de mail naar u gestuurd, waarmee u vervolgens kunt inloggen in HOP. Uw tijdelijk wachtwoord zal u direct moeten wijzigen.


  Een e-mailadres kan slechts één keer worden geregistreerd. U kunt uw e-mailadres dus niet wijzigen. Indien u geen toegang meer heeft tot het opgegeven e-mailadres is het aan te bevelen uw account te laten deactiveren. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij Retail Banking afdeling Klantbeheer.


  Nadat u zich heeft geregistreerd via www.hakrinbank.com ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een e-mail met inloginstructies alsook een tijdelijk wachtwoord. U klikt op de link in de e-mail om naar HOP te gaan, waar u klikt op inloggen. Bij login naam vult u uw e-mailadres in en bij wachtwoord het tijdelijk wachtwoord dat u via de e-mail heeft ontvangen. U zult uw wachtwoord direct moeten veranderen in een door u te kiezen wachtwoord.


  HOP wordt gebruikt om online te betalen in verschillende Surinaamse webwinkels of websites.Zoek naar het HOP-logo op de webpagina van de onderneming om te weten als online betalingen via HOP mogelijk zijn.

  Als u in de afrekenpagina op de HOP-link klikt wordt u doorgeleid naar het HOP betaalportaal om uw betaling te doen. U zult daar eerst moeten inloggen met uw inlognaam en uw wachtwoord. Vervolgens moet u de pincode van uw pinpas intoetsen. De transactie komt dan in een wachtrij in HOP en kunt u deze autoriseren of afwijzen. Bij voldoende saldo wordt het bedrag nadat u deze heeft geautoriseerd gelijk afgetrokken van uw rekening en ontvangt de onderneming een bericht om deze betaling te verwerken in hun systemen.


  Nadat u bent ingelogd in HOP klikt u op Pinpassen in de linker menubalk, in het volgende scherm klikt u vervolgens op Nieuwe Pinpas. In het scherm dat verschijnt, voert u de volgende gegevens in:
  • De naam die u aan de kaart wenst te geven.
  • Het 16- of 19-cijferig kaartnummer dat op uw pinpas voorkomt.
  • De vervaldatum zoals dat op uw pinpas voorkomt.
  Klik vervolgens op opslaan.


  Ga op de geselecteerde pinpas staan met de cursor van uw muis. Klik vervolgens op uw rechter muisknop, waarna er een verkorte menu verschijnt. U kunt van daaruit uw kaartgegevens bekijken, uw geselecteerde kaart als standaard aanmaken of uw kaart verwijderen.


  Let erop dat u uw pincode correct intoetst. Als u uw pincode verkeerd hebt ingetoetst zal de transactie na de autorisatie niet doorgaan. U ontvangt hierover een bericht op het geregistreerde e-mailadres. U zult dan helaas de bestelling opnieuw moeten plaatsen bij de webwinkel en de betaling opnieuw moeten doen. Als u de pincode van uw Hakrinbank pinpas meer dan drie keer verkeerd hebt ingetoetst, zult u 24 uur geen gebruik kunnen maken van uw pinpas, zowel in HOP als ook bij de ATM en POS-apparaten.


  Nadat u de betaling heeft gepleegd verschijnt er een bevestiging op het scherm, waarna uw transactie wordt overgeplaatst naar uw historie-pagina. Ook via het opgegeven e-mail adres krijgt u een ontvangstbevestiging van deze betaling.


  Indien u een betaling reeds heeft geautoriseerd kan deze niet meer teruggedraaid worden. Het is daarom belangrijk dat u er zeker van bent dat u een betaling wilt doen alvorens u op de autoriseer knop klikt.


  In het geval uw bestelling per abuis tweemaal is betaald moet u contact opnemen met de Hakrinbank afdeling Klantbeheer op het telefoonnummer 477722 toestelnummers 342 of 276 of via het e-mailadres clientenservice@hakrinbank.com.


  Het kan voorkomen dat er iets mis gaat tijdens de betaling, bijvoorbeeld in geval van een technische storing. Controleer uw e-mail als u een bevestiging heeft ontvangen van de transactie.


  U ontvangt op uw geregistreerde e-mailadres een e-mail bericht met de bevestiging van de betaling met daarin de gegevens van uw transactie.


  Op de historie-pagina van HOP treft u alle transacties die u heeft gepleegd.


  Voor vragen omtrent uw bestelling dient u contact op te nemen met de webwinkel waar u deze heeft gedaan.


  Dit is afhankelijk van de retour policy van de webwinkel waar u uw aankoop heeft gedaan. Het is daarom belangrijk dat u dat nagaat nog voordat u een betaling doet.


  U kunt met HOP alleen shoppen bij Surinaamse webwinkels. De betaling vindt plaats in Surinaamse dollars.


  Als u het vermoeden heeft dat uw HOP-account is gehackt, kunt u met het opgegeven mobiel nummer het woord ‘LOCK’ sturen naar 4400. Uw HOP-account wordt op dat moment gedeactiveerd. Aan het verzenden van een SMS-bericht zijn er kosten verbonden (USD 0.15 per sms). U kunt het verzoek ook schriftelijk doen aan de afdeling Klantbeheer via clientenservice@hakrinbank.com of via het telefoonnummer 477722 toestelnummers 225 of 504 om uw account te deactiveren.


  Voor al uw vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 7.30u tot en met 14.00u terecht op het hoofdkantoor van de Hakrinbank, afdeling Klantbeheer. U kunt ook tijdens onze werkdagen tot 15.00u bellen naar 477722 toestelnummers 225 of 504.